webmaster-email1
Wedstrijden-zwart
Leiders-zwart
Trainingen-zwart
VVN1
VVN2
VVN3
VVN35
VVN Dames
JO19-1
JO17-1
JO15-1
JO13-1
JO13 2
JO11-1
JO11-2
JO9-1
jo8 1 geel
KNVB
VI-matchcenter
lid worden1
VVN-webshop
Bedum Skills
fc groningen
junior club fc groningen

Algemene Ledenvergadering 7 november

VV Noordwolde alv 2014
Algemene Ledenvergadering 7 november

Op 7 november hadden 38 leden zich verzameld in de kantine voor de jaarlijkse ledenvergadering. Door omstandigheden op het werk kwam voorzitter Pater van der Wal wat later en werd de vergadering geopend en voorgezeten door Jolanda Mulder. Nadat van de KNVB een jubileumsbanier in ontvangst genomen werd, kon begonnen worden met de agenda.

Allereerst werd medegedeeld dat de alom bekende Henk de Haan de feestavond voor de senioren op 20 december zal opluisteren. Na een korte leespauze werd het verslag van de vorige jaarvergadering vastgesteld. Dat gebeurde ook met het jaarverslag van de secretaris, die memoreerde dat 2013-2014 een moeizaam seizoen was, waarin zelfs het voortbestaan van de vereniging ter discussie gesteld werd. De reacties die dit opriep betekenden echter dat dit niet meer ter discussie staat en dat het seizoen aanmerkelijk positiever afgesloten werd dan het begon.

Dat geldt zeer zeker ook voor de financiŽle situatie. In zijn jaarverslag gaf de penningmeester aan dat we er, mede dankzij de veiling van goederen en diensten, de sponsorloop in mei en een extra donatie van de fam. Bulthuis, aanmerkelijk beter voor staan dan een jaar geleden, ook al kwamen er het afgelopen seizoen wederom kosten uit het vorige seizoen boven water waar nog geen rekening mee gehouden was. Penningmeester Ko Karssies gaf aan dat er sinds het verstrijken van het vorige seizoen grote stappen gemaakt zijn voor financieel herstel. Met de gemeente Bedum zijn goede afspraken gemaakt, de kosten zijn teruggebracht en mede dankzij de inzet van Bas Hoiting zijn dit seizoen al bijna alle contributies ontvangen. Kortom, er is weer licht aan de horizon, zoals ook uit de begroting bleek. Over drie jaar is het negatieve eigen vermogen weggewerkt. Jaarrekening en begroting werden goedgekeurd, inclusief instemming met de al doorgevoerde contributieverhoging met Ä 3,-

Conform de statuten traden alle bestuursleden af. Jolanda Mulder en Peter Dijkstra gaven aan niet herkiesbaar te zijn, dus dienden er nieuwe bestuursleden benoemd te worden. Tineke Schenkel had zich al beschikbaar gesteld en tijdens de vergadering gaf Annet Loonstra aan zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Bij acclamatie werden zij samen met de herbenoemde Peter van der Wal (voorzitter), Ko Karssies (penningmeester) en Job Havinga benoemd als bestuurslid. Dit betekent dat er nog gezocht moet worden naar een nieuwe secretaris. Peter van der Wal bedankte Jolanda Mulder en Peter Dijkstra met een bloemetje, alsmede enkele andere leden die zich verdienstelijk gemaakt hebben.

Niet alleen het bestuur, ook enkele commissies hadden versterking nodig. De kantinecommissie zoekt onder andere een roostermaker voor de bardiensten. Anna van der Riet gaf aan deel uit te willen maken van de kantinecommissie en Jolanda Vos meldde zich aan voor de activiteitencommissie. Helaas bleef de zoektocht naar een sponsorwerver zonder resultaat. De oproep voor leden van de kascommissie was wel succesvol: Jan Huisman en Sander Oosterbeek stelden zich beschikbaar.

Na de pauze verzorgde de voorzitter van de jeugdcommissie, Lennart ten Have, een presentatie over het nieuwe jeugdbeleidsplan. Belangrijk onderdeel van dit levende document is de opleiding van jeugdtrainers. Dit jaar wordt in samenwerking met de KNVB begonnen met het opleiden van pupillentrainers.

Conclusie van de avond was dat we trots kunnen zijn op dat wat er het afgelopen seizoen gerealiseerd is en dat we nu weer vooruit kunnen kijken!


Tags: algemene ledenvergadering | bestuur

 

sportfysiotherapie lewenborg sponsor vv noordwolde

unive groningen sponsor vv noordwolde

IsoBakker Isolatie en Brandpreventie sponsor vv noordwolde

vaatstra installatiebedrijf bedum sponsor vv noordwolde

Jarigen - GEFELICTEERD !
 
Binnenkort !
Het weer in Noordwolde
Buienradar 1
Buienradar 2